Support Icon
תמיכה בארכיון

גיליונות

זהו הלב הפועם של האתר.
כאן ניתן לחפש כתבות לפי נושאים המעניינים אתכם, מספר הגיליון בו התפרסמו, שנת הפרסום ולפי שם הכותב.
עבודה רבה לפנינו כדי לסרוק את כל הגיליונות, לסדר ולהתאים את הכתבות לרשת, לייצר קבצי PDF ולהעלותן לכאן.
בינתיים תיהנו ממה שכבר הכנתי עבורכם.
ירון מישר, עורך

Triangle Image
נמצאו 12 מאמרים (מתוך 122 מאמרים באתר) בנושא חוגים והרקדות
מס' VIP שם הכתבה כותרת משנה נושא כתבים מס' גליון
קומונע המיזם להנחלת ריקודי העם בקרב הדור הצעיר חוויות בעין המצלמה
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  מרתונים והרקדות מיוחדות
 • Tri Icon
  חוויות בעין המצלמה
Dancing Image רוקדים נרקודה 108
2022
יש דור צעיר לריקודי העם שלנו סיפורן של רוקדות ממדינות שונות בעולם
 • Tri Icon
  אנשים
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  ריקודי עם בגני ילדים ובבתי ספר
Dancing Image רוקדים נרקודה 107
2021
מהו ריקוד עם ישראלי? רשמים מדיון בפאנל שהתקיים ב"אשדודאנס 2021"
 • Tri Icon
  ריקודי עם
 • Tri Icon
  מרקידים ומחברי ריקודי עם
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
Dancing Image רוקדים נרקודה 107
2021
ריקודי עמים בארץ ובעולם – היסטוריה קצרה הרקע להתפתחותם של חוגים לריקודי עמים בישראל
 • Tri Icon
  אנשים
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  ריקודי עמים
Dancing Image רוקדים נרקודה 107
2021
רפי זיו המרקיד האנרגטי עם החיוך הנצחי החוויות של אלכס
 • Tri Icon
  מרקידים ומחברי ריקודי עם
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  חוויות בעין המצלמה
Dancing Image רוקדים נרקודה 107
2021
רצויה "שנת שמיטה" על "ריקודי-עם", "ריקודי פנאי" ו"ריקודים זמניים"
 • Tri Icon
  מרקידים ומחברי ריקודי עם
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  דעות ועמדות אישיות
Dancing Image רוקדים נרקודה 111
2023
הרקדות שבת בחוף גורדון, תל אביב חוויות בעין המצלמה
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  חוויות בעין המצלמה
Dancing Image רוקדים נרקודה 111
2023
לרקוד את האימהות שלי הרקדה לתינוקות במנשאים של הוריהם
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  מרתונים והרקדות מיוחדות
Dancing Image רוקדים נרקודה 112
2023
מעגלים ללא גבולות חוויות בעין המצלמה
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  מרתונים והרקדות מיוחדות
 • Tri Icon
  חוויות בעין המצלמה
Dancing Image רוקדים נרקודה 112
2023
צוות שהשלים זה את זו יואב ומירה
 • Tri Icon
  אנשים
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  יואב אשריאל
Dancing Image רוקדים נרקודה 105
2021
עשו כמוני = העתק-הדבק דברור נכון של הצעדות
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  דעות ועמדות אישיות
Dancing Image רוקדים נרקודה 114
2024
"כמו אז" מרתוני נוסטלגיה
 • Tri Icon
  אנשים
 • Tri Icon
  חוגים והרקדות
 • Tri Icon
  חוויות בעין המצלמה
Dancing Image רוקדים נרקודה 114
2024