Support Icon
תמיכה בארכיון

הרקדות שבת בחוף גורדון, תל אביב

חוויות בעין המצלמה

General On behalf of the Editors
כללי מטעם העורכים

בימים אלה אנו חוגגים שנתיים להרקדה בחוף גורדון תל אביב בהנחייתי יחד עם אנדרה שור. אני זוכר לטובה! את ההרקדות הנפלאות של המרקידה שרה אביב שמידי שבת הרקידה מאות משתתפים באנרגיות מטורפות באותו מתחם שלנו בחוף גורדון, ולא פעם התארחתי כיוצר כשמידי פעם גם הופיעה שם להקת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב בהדרכתי, במהלך ההרקדות

כשפנו אלי להחליף אותה התקשרתי לבת שלה והודעתי לה שאני מחזיק את ההרקדה כפיקדון עבורה עד שתחלים ותחזור שוב לרקוד, להרקיד ולשמח אנשים כמו פעם. לצערי המצב שלה לא מאפשר זאת.

החזון שלנו כמי שמובילים את ההרקדה יחד עם מחלקת המופעים בעיריית תל אביב יפו היה, לגרום להרקדה זו להיות ייחודית ולהפוך אותה להרקדה מובילה, מבין כל ההרקדות החינמיות שקיימות במספר ערים נוספות.

יחד עם צוות מסור גידרנו את המתחם כך שהקהל שמסביב לא יפריע למהלך ההרקדה. כל זאת בעזרתו של רונן טין שבהפקה, ויהודה שבשמירת חפצים.

אנדרה שור ואנוכי מארחים, בכל שבת, מרקיד או ריקודאי המביאים סגנון וצבע אחר להרקדה. האווירה והקירבה לים עושים את שלהם, והרוקדים נהנים מההרקדה ומכל מה שחוף הים יכול להציע.

ההרקדה מתקיימת מידי שבת – חצי שנה של חורף, מנובמבר עד סוף אפריל, בשעות הבוקר מ-11:00 ועד 15:00 וחצי שנה של קיץ, מחודש מאי עד סוף אוקטובר, בשעות הערב מ-19:00 עד 23:00.

ההרקדה באחריות והפקה של מחלקת המופעים בעיריית תל אביב-יפו.

תגובות

מגיב/ה בתור אורחת
User Image