Support Icon
תמיכה בארכיון

זיכרונות אחרונים עם משה אסקיו

30.11.1931 – 5.4.2022

Yaron Meishar
ירון מישר

בשנתיים האחרונות משה עשה את ימיו בבית אבות "עטרת רימונים" בבני ברק.

צוות מסור ליווה את משה, היה בקשר מתמיד עם המשפחה ואיפשר לנו לבקרו ולרקוד בפניו כמה וכמה פעמים.

לצערנו, חלק מהמפגשים שתוכננו, בוטלו בגלל הקורונה. ובכ"ז הצלחנו לקיים שם 6 מפגשים. ותודה רבה לכל הרוקדים שהשתתפו:

רוקדים למשה מפגש 1 – 26.11.2020 –    https://youtu.be/ynFX4vhhSlU

מסיבת חנוכה מפגש 2 – 10.12.2020 –   https://youtu.be/jqnm1ycKrqc

רוקדים למשה מפגש 3 – 19.4.2021 –   https://youtu.be/_RWaTFt3wZQ

רוקדים למשה מפגש 4 – 28.6.2021 – https://youtu.be/8y_ZvHSqhl8

רוקדים למשה מפגש 5  – 2.10.2021 –  https://youtu.be/rjQO6a00nM8

9 ימים לפני שנפטר, ב-27.3.22 ביקרנו אצלו בפעם האחרונה. ראינו היטב את מצבו, אך לא חשבנו שהסוף כל כך קרוב. נפתלי חייט, שארגן את המפגש, ניגן למשה את ליבבתיני: https://bit.ly/3tVgz57

תגובות

מגיב/ה בתור אורחת
User Image