Support Icon
תמיכה בארכיון

נזכור את ה-7 באוקטובר 2023

נזכור לעד

General On behalf of the Editors
כללי מטעם העורכים

 

נזכור את ה-7 באוקטובר 2023

הרוקדים והמדריכים

מרכינים ראש לזכר

·       הנרצחים ביישובי גבול עזה ובכל רחבי המדינה

·       החיילים הגיבורים שנפלו בהגנה על הישובים ובמלחמה באויבינו

·       ומייחל לשובם המיידי והמוחלט של כל החטופים

 

מחזקים את

·       ליבן ורוחן של משפחות החטופים

·       האזרחים המפונים שנקרעו מביתם בדרום ובצפון

·       הארגונים האזרחיים הנפלאים והאזרחים כולם אשר

מתנדבים בכל מקום ובכל דרך אפשרית כדי לעשות טוב

 

 מברכים את מדריכי ריקודי העם המתנדבים בכל דרך והעושים כל מאמץ כדי לשמח את האזרחים.

 

מודים לרוקדים והמדריכים בחו"ל על איסוף הכספים והתמיכה מחממת הלב

 

ליבנו עם כל הקהילות היהודיות בעולם

עת האנטישמיות ושנאת ישראל מרימים ראש

אנחנו נמשיך לרקוד!

 

תגובות

מגיב/ה בתור אורחת
User Image